1. Thông tin chung về đơn vị.

- Tên đơn vị: UBND xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

- Địa điểm trụ sở chính: Thôn Ngọc La, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

+ Điện thoại: 02063503345.

+ Địa chỉ Mail: ubndxamangri@gmail.com.

- Biên chế: Tổng số biên chế 19/20 biên chế. Trong đó có 11 cán bộ và 08 công chức. Thực hiện đề án công an chính quy: 05 biên chế với 01 trưởng công an, 01 phó trưởng công an và 03 công an viên.

- Đảng bộ xã có 127 Đảng viên trong đó có 120 Đảng viên chính thức, 07 Đảng viên dự bị và 10 chi bộ trực thuộc, trong đó có 1 chi bộ Quân sự, 02 chi bộ Nhà trường, 1 chi bộ Công an và 6 chi bộ thôn, làng.

 

2. Đặc điểm tự nhiên

- Xã Măng Ri được chia tách, thành lập tháng 9/2001 từ xã Măng Xăng cũ. Vị trí xã cách trung tâm huyện Tu Mơ Rông 25 km. Có vị trí giáp ranh như sau:

+ Phía Bắc giáp  : xã Ngọc Linh - huyện Đăk Glei.

+ Phía Đông giáp: xã  Ngọc Lây - huyện Tu Mơ Rông.

+ Phía Tây giáp: xã Đăk Na, Đăk Sao - huyện Tu Mơ Rông.

+ Phía Nam giáp: Xã Tê Xăng - huyện Tu Mơ Rông.

Gồm 6 thôn là: thôn Ngọc La, thôn Pu Tá, thôn Long Hy, thôn Long Láy, thôn Chum Tam, thôn Đắk Dơn.

- Đặc điểm địa hình, khí hậu:

- Do đặc thù của vùng Tây nguyên nói chung và xã Măng Ri nói riêng nên địa hình phức tạp, bị chia cắt nhiều bởi các suối, hợp thủy và núi cao. Địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây. Xã có nhiều bậc thềm địa hình, tạo nên nhiều kiểu địa hình đa dạng: gò đồi, núi cao và vùng trũng xem kẽ nhau khá phức tạp. Trong đó nỗi bậc là địa hình đồi núi; địa hình đồi núi bao quanh tạo là những thung lũng hẹp là vùng sản xuất nông nghiệp. Nhìn chung địa hình toàn xã có dạng đồi núi là chính, chiếm hơn 80% diện tích tự nhiên toàn xã, có độ cao trung bình từ 1200 - 1300m.

- Nhìn chung, địa hình xã mang đặc thù rất đa dạng và phức tạp; mức độ chia cắt lớn, độ dốc cao ở phía bắc và đông. Địa hình phức tạp nên việc khai thác tiềm năng đất đai vào sản xuất nông lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên địa hình cũng tạo ra nhiều vị trí rất thuận lợi cho xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ (đập dâng, hồ chứa nước…) để mở rộng diện tích đất trồng lúa.

+ Khí hậu 

- Xã Măng Ri nằm về phía Đông  Bắc thuộc  tiểu vùng 2 của huyện Tu Mơ Rông nên chế độ nhiệt tại địa bàn là chế độ nhiệt đới gió mùa Cao nguyên, nhiệt tương đối thấp, nhưng có sự thay đổi theo độ cao, theo mùa. Nhiệt độ thấp nhất trong năm vào khoảng tháng 12 và tháng 1, nhiệt độ trung bình khoảng 8-10,1oC, nhiệt độ cao nhất vào tháng 4 và tháng 5 trung bình dưới 23oC.

          - Chế độ mưa tại khu vực xã phụ thuộc vào chế độ gió mùa, và địa hình. Mùa mưa bắt đầu từ tháng 05 cho đến tháng 10 là do tác động của gió mùa Tây Nam mang lại. Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau do tác động trực tiếp của gió mùa Đông bắc là mùa khô. Lượng mưa tại khu vực xã đạt  2.600mm;

- Độ ẩm không khí: Khu vực dự án có độ ẩm trung bình 86% so với các khu vực khác trong huyện thì độ ẩm  lớn hơn, độ ẩm cao nhất xảy ra vào các tháng 7,8,9 phổ biến là 87%.

3. Dân số:

Tổng diện tích tự nhiên là 4.496,48 ha với 1.897 khẩu và 512 hộ, 100% là người dân tộc thiểu số Xê Đăng; tổng số hộ nghèo 145; hộ cận nghèo 28 hộ. Đời sống nhân dân thu nhập chính là từ sản xuất nông nghiệp, làm nương rẫy, trình độ dân trí còn thấp, tập tục lạc hậu, do đó mà đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.